Členství

Členství v Makrobioklubu

Členství v organizaci je dobrovolné, je chápáno jako finanční podpora zájmového sdružení na prosazování stanovených cílů organizace.

buy cialis online now
purchasing levitra

Vybrané prostředky slouží k částečnému pokrytí základních provozních nákladů organizace. Členská základna a příspěvky ovlivňují její vlastní existenci. Makrobioklub není komerční organizací a většina času aktivních členů je vkládána do této společnosti zdarma.

pay someone to do essay

Členské výhody:

 • elektronické zasílání informací o všech našich aktivitách a kurzech
 • možnost setkávat se s přáteli a vzájemně si vyměňovat zkušenosti
 • plně využívat informací z informačního webu Makrobioklubu (ve výstavbě)
 • získat slevu na semináře a akce Makrobioklubu
 • získat slevu na odběr zboží u některých spřátelených firem zejména po dobu akcí
 • Členem se může stát každá svéprávná osoba starší 18 let, souhlasí-li se stanovami organizace.

  furosemide online

  Členové mají právo zejména volit a být volení do orgánů organizace, účastnit se členských schůzí, akcí, které organizace pořádá, podávat návrhy a stížnosti, činit dotazy, užívat členských výhod.
  Členové mají povinnost zejména účastnit se průběžně aktivit organizace a plnit funkce, do kterých byli zvolení, dodržovat a plnit ustanovení stanov a usnesení výborových a členských schůzí, platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě podle usnesení organizace, vystříhat se všeho, co by narušovalo soužití v rámci organizace.

  Členem Makrobioklubu Dobruška se stává ten, kdo vyplní elektronickou přihlášku ke členství v Makrobioklubu a zaplatí členský příspěvek ve výši 250 Kč pro jednotlivce (účet s údaji bude zaslán po registraci) nebo 300 Kč pro rodiny. Příspěvek může být i vyšší, podle uvážení člena, pokud se chce výrazněji podílet na zdokonalování činnosti klubu. Kromě zmíněných výhod Vaším členstvím pomůžete fungování naší zájmové neziskové organizace.

  Přihláška ke členství do Makrobioklubu – klikněte zde

  Makrobioklub Dobruška je dobrovolná skupina přátel, kteří vykročili na cestu života založeného na intuitivním porozumění přírodnímu řádu. Tento životní styl, který zahrnuje především přirozenou výživu, správnou životosprávu, přiměřené cvičení a harmonický vztah ke svému okolí, se nazývá makrobiotika. Jde o systém, který lze individuálně upravit podle aktuálních požadavků svého těla, podle probíhajících či prodělaných nemocí, podle věku, náročnosti práce atd.